2% DP

Vážení basketbaloví priatelia, radi by sme Vás informovali o tom, že BKM Lučenec sa  tento rok zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z daní, ktorými môžete aj Vy prispieť na rozvoj basketbalového klubu.V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

  1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
  3. a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
  4. b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
  5. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb

 

Postup na poukázanie 2 % z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: BKM Lučenec, o.z.

IČO: 51024381

Právna forma: Občianke združenie

Sídlo: Ulica Slovenskej republiky rád 2445/24, 984 01   Lučenec

Číslo účtu: SK9009000000005135910442

Slovenská Sporiteľňa a.s.

 

Vedenie BKM Lučenec