Podporiť BKM

Vážení fanúšíkovia, v sučasnosti existujú dve možnosti ako môžete klubu BKM Lučenec podať pomocnú ruku:

 1. Darovať 2% z Vašich daní z prímu
 2. Prispieť na transparetný účet

Darovanie 2% z daní

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

 1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
 2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
 3. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb

Postup na poukázanie 2 % z dane
Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska
Údaje o prijímateľovi:
Názov: BKM Lučenec
IČO: 51024381
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Ulica Slovenskej republiky rád 2445/24, 984 01 Lučenec
Číslo účtu: SK9009000000005135910442 (Slovenská Sporiteľňa a.s.)

Príspevok na transparentný účet

v dôsledku pandemických opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva, ktoré upravujú počet osôb na podujatí sa klub dostal do neľahkej finančnej situácie, keďže príde o podstatnú časť príjmu do rozpočtu z výberu vstupného.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť transparentný účet, na ktorý môžete prispievať ľubovoľnou čiastkou a podporiť tak klub.
Číslo transparentného účtu, na ktorý môžete prispievať:
SK63 0900 0000 0051 7409 4978

Ďakujeme! 💙
Vedenie BKM Lučenec