Podporiť BKM

Vážení fanúšikovia aj vy môžete BKM Lučenec podať pomocnú ruku. Darovaním 2% z Vašich daní z príjmu.

Darovanie 2% z daní

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

  1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
    a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
    b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
  3. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb

Postup na poukázanie 2 % z dane
Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska
Údaje o prijímateľovi:
Názov: BKM Lučenec
IČO: 51024381
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Ulica Slovenskej republiky rád 2445/24, 984 01 Lučenec
Číslo účtu: SK9009000000005135910442 (Slovenská Sporiteľňa a.s.)

Ďakujeme!
Vedenie BKM Lučenec