2% DP

Vážení basketbaloví priatelia,
radi by sme Vás informovali o tom, že BKM Lučenec sa tento rok zaregistroval do zoznamu prijímateľov 2 % z daní, ktorými môžete aj Vy prispieť na rozvoj basketbalového klubu.
V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:
  1. Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete:
    a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
    b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
  3. Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb
Postup na poukázanie 2 % z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska/
Údaje o prijímateľovi:
Názov: BKM Lučenec, o.z.
IČO: 51024381
Právna forma: Občianke združenie
Sídlo: Ulica Slovenskej republiky rád 2445/24, 984 01 Lučenec
Číslo účtu: SK9009000000005135910442
Slovenská Sporiteľňa a.s.

 

Ďakujeme!

Vedenie BKM Lučenec