Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) formálne a právoplatne ukončila sezónu 2019/2020 Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) bez určenia poradia. 

Ako sme vo štvrtok informovali, účastníci SBL spolu s riaditeľom súťaže Petrom Mičudom rozhodli, že sezóna 2019/2020 sa na základe pretrvávajúceho zdravotného a bezpečnostného rizika so šíriacim sa koronavírusom k 12. marcu 2020 predčasne ukončuje. Toto rozhodnutie musela schváliť HK SBA, čo dnes (poz. 13. marca) podľa očakávania urobila. Nižšie vám prinášame stanovisko HK SBA bez redakčných úprav:

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) v Najvyššej súťaži mužov vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky týkajúceho sa zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike rozhodla:

ukončuje súťaž Slovenská basketbalová liga muži 2019/2020 bez určenia poradia.

Odôvodnenie:

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2)

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vo štvrtok dňa 12.03.2020 vydal nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie (t.j. od 09.03.2020 do 23.03.2020) zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie od 16.03.2020 do 30.03.2020.

Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

HK SBA – C rozhodla o zrušení Slovenskej basketbalovej ligy mužov 2019/2020 aj z dôvodu, že vzhľadom na momentálnu situáciu v Slovenskej republike nie je možné momentálne predpokladať dokedy bude Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky obdobie zákazu usporiadania všetkých športových podujatí ďalej predlžovať.

Každé družstvo bude mať právo štartovať v súťaži Slovenská basketbalová liga muži aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021.

ZDROJ: www.basketliga.sk