Medzi hlavných partnerov od vzniku klubu patrí ERNSTPROFIL, spol. s r.o
ERNSTPROFIL, spol. s r.o patrí už bez mála 30 rokov k významným výrobcom za studena valcovaných oceľových profilov do plastových okien, garážových brán a nábytkových profilov.
Osvedčená kvalita a výhodná geografická poloha v strednej Európe umožňujú úspešne sa presadzovať v tvrdej medzinárodnej konkurencii. Neustála technologická inovácia, hľadanie možností pre uspokojenie náročnejších zákaziek, zvyšovanie kvality, racionalizácia, automatizácia a zefektívňovanie výrobných procesov pomáha neustále rásť.
Správnym energetickým manažmentom sa darí efektívne riadiť a znižovať spotrebu energií, ktoré čerpá z obnoviteľných zdrojov aj vďaka čomu sa podarilo od roku 2014 znížiť podiel produkcie CO2 o 80%.
Viac informácii nájdete na www.ernstprofil.sk
Ďakujeme za podporu! ???