Medzi hlavných partnerov klubu od novej sezóny pribudla spoločnosť REDOX, s.r.o
Najväčší slovenský dodávateľ komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom pôsobí na trhu už dvadsať rokov. Spoločnosť REDOX, s.r.o sa zaoberá 3 činnosťami – komplexný dodávateľ techniky, servis techniky a prenájom techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Vďaka tvrdej a poctivej práci sa jej podarilo získať výrazné trhové podiely na Slovensku.
Viac informácii nájdete na www.redox.sk
Ďakujeme za podporu! ???
Ak máte záujem sa stať partnerom víťazov Slovenského pohára a vicemajstrov Slovenska – BKM Lučenec, kontaktujte nás na 0908935918 ?