Pred vstupom do ŠH Arena, bude nevyhnutné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, teda či ste očkovaní, testovaní, alebo ste prekonali COVID-19 v priebehu posledných 180 dní. Ak máte možnosť, môžete tak urobiť už doma a priniesť vyplnené tlačivo so sebou.
Ďakujeme.
alebo vo formáte A4 (tri tlačivá na jednej strane):